A Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2021

HC Mierlo Blauwe Kers toernooi jongens en meisjes A-teams

Inschrijving en Toegang

 1. Deelname aan het toernooi is alleen mogelijk na acceptatie van de Algemene Voorwaarden door het team en zijn begeleider(s).
 2. Inschrijving tot deelname toernooi is alleen mogelijk via het inschrijfformulier op de website www.blauwekers.nl
 3. Het inschrijfformulier via de website dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
 4. Een team dient zich met minimaal 11 spelers in te schrijven.
 5. Het inschrijfgeld bedraagt € 220,- (zegge: tweehonderdtwintig Euro) per team. Een team bestaat uit maximaal 13 personen, waarvan minimaal 1 teambegeleider ouder dan 21 jaar.
 6. Na inschrijving zal er een email verzonden worden met nadere informatie inzake de inschrijving via de website, de betaling van de deelnamekosten en de definitieve bevestiging tot deelname.
 7. De deelname is pas definitief zodra het team voldaan heeft aan de financiële verplichtingen, een bevestiging van betaling van de organisatie heeft ontvangen en de definitieve bevestiging tot deelname vanuit de organisatie heeft ontvangen.
 8. Het volledige inschrijfbedrag dient in één keer betaald te worden op bankrekeningnummer: NL92 RABO 0153 8251 70 t.n.v. HC Mierlo o.v.v. van Blauwe Kers A toernooi 2021 en naam team.
 9. De organisatie kan een maximum aantal teams inschrijven voor het toernooi.
 10. Ieder team zal voor zijn/haar eigen wedstrijd 1 scheidsrechter aanleveren.
 11. De teambegeleider fungeert als aanspreekpunt van het team. Indien nodig, kan de organisatie contact opnemen met de teambegeleider vanwege eventuele calamiteiten en/of incidenten
 12. Met het betreden van het Sportpark ’t Oudven, stemt het team er mee in dat er mogelijk foto’s en video’s van deelnemers gemaakt gaan worden voor publicitaire doeleinden.
 13. Bij het afmelden van een team wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd.
 14. Bij annulering van het toernooi, buiten de schuld van de organisatie om, zal het inschrijfgeld niet worden gerestitueerd.
 15. Teams die niet aan de inschrijfvoorwaarden voldoen, zullen door de organisatie geweigerd worden.

Terrein en Veiligheid

 1. Misbruik van veiligheidsvoorzieningen op het terrein kan leiden tot verwijdering van het gehele team van het toernooi en/of een boete.
 2. De nooduitgang mag uitsluitend gebruikt worden bij calamiteiten.
 3. Gedurende het evenement dient iedereen zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie.
 4. Het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen en/of zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te nuttigen op het terrein van HC Mierlo. Meegebracht glaswerk zal in beslag worden genomen door de organisatie en worden geretourneerd na het toernooi-einde.
 5. Het is verboden om open vuur te maken of te gebruiken, hieronder zijn ook barbecues te verstaan.
 6. (Huis)dieren zijn verboden.
 7. Meegebrachte geluidsinstallaties, in welke vorm dan ook, zijn verboden.
 8. Het gebruiken, in het bezit hebben en/of handelen in zowel soft- als harddrugs is op het gehele terrein verboden. Bij overtreding zal de organisatie aangifte doen bij de politie en het hele team de toegang tot het toernooi ontzeggen.
 9. Het parkeren van auto’s is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen en bestemde parkeerplaatsen.
 10. Teams of personen die agressief of normafwijkend gedrag vertonen, worden door de organisatie van het terrein verwijderd.

Aansprakelijkheid

 1. Personen die schade aanrichten gedurende het evenement, zullen door de organisatie aansprakelijk worden gesteld voor de schade en gevolgschade. Hier vallen ook eventuele schoonmaakkosten onder.
 2. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deelname aan het sportprogramma, blessures, verlies, diefstal en beschadiging van goederen. Het afsluiten van een WA- en ongevallenverzekering wordt dan ook geadviseerd.

Overig

 1. Blauwe Kers hockeytoernooi wordt onder auspiciën en namens HC Mierlo georganiseerd. Hockeyclub Mierlo staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 40237623.